محصولات:


  نام محصول: سکه ای قرمز
  کد: Rcoin - کفپوش


  جذب آب کفپوش:                3%

  مقاومت خمشی کفپوش:      92.86 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

  تلورانس ابعاد کفپوش:       0 میلیمتر

  تحقر و تحدب کفپوش:         0 ميليمتر

  ميانگين سايش کفپوش:      17.5 میلیمتر

  سایر ویژگی های کفپوش های ضد سایش

  100% گونیا                 2 مرحله کالیبراسیون، 5 مرحله الماس

     سیستم اتاق بخار          3 مرحله ویبره و 900 تن فشار پرس


  تنوع ابعاد کفپوش ضد سایش: 20*20  25*25  40*40  50*50


   

To Top