پروژه ها

موزاييک اتوماتيک ميبد موزاییک میبد مفتخر است به اینکه معتبرترین نام ها او را انتخاب کرده اند و خود را در مقابل انتخاب آنها مسئول می داند. موزاييک اتوماتيک ميبد موزاییک میبد مشتریانش را شایسته بیش از آن چیزی می داند که تا امروز به آنها ارائه کرده است.

از پروژه های اجرا شده با محصولات موزاييک اتوماتيک ميبد موزاییک میبد میتوان به پروژه یکسان سازی پیاده روی خیابان ولیعصر از میدان راه آهن تا تجریش اشاره کرد.

 

 

 

To Top